Om Cityringen

I juli 2019 får hovedstaden en ny metrolinje - Cityringen

Cityringen vil med sin 15,5 kilometer lange underjordiske tunnelbane forbinde København H, Indre By, Østerbro, Nørrebro, Vesterbro og Frederiksberg. Den nye metrolinje får 17 underjordiske stationer, og på to af stationerne, Frederiksberg og Kongens Nytorv, kan du skifte til de eksisterende metrolinjer.

Hurtigt gennem byen
Metroen kører i gennemsnit 40 kilometer i timen inklusiv stop på stationerne. Det vil tage 24 minutter at køre hele Cityringen rundt, og da metrotogene kører i begge retninger, vil den tidsmæssigt længste tur mellem Københavns H og Skjolds Plads tage 12 minutter. En tur fra Trianglen til Rådhuspladsen vil tage 7 minutter, mens det tager 4 minutter at komme fra Frederiksberg til Rådhuspladsen. Der anlægges to parallelle tunneller.

Cityringen får ligesom den eksisterende metro hyppige afgange og drift uden en egentlig køreplan, og rejsehastigheden gennem byen vil, inklusive stop på stationer, i gennemsnit være 40 kilometer i timen.

I 2019 bliver Cityringen suppleret af Nordhavnslinjen, og i 2023 åbner Sydhavnslinjen.

Se, hvor langt byggeriet er nået

Historisk anlægsprojekt

Største anlægsprojekt siden Christianshavn

Cityringen koster 22,2 milliarder kroner. Det er mange penge, men anlæggelsen af Cityringen er faktisk det største anlægsprojekt i Hovedstaden, siden Christian d. 4. anlagde Christianshavn i 1600-tallet.

Med Cityringen får Hovedstaden 17 nye byrum, når stationsforpladserne bliver en del af byens forskellige kvarterer. Byrummene vil variere i deres udformning alt efter omgivelserne og disses særlige karakteristika og stemning.

Sådan bygger man en metrolinje

Nye stationer - ny arkitektur
Den nye metro bliver anlagt efter de samme principper som den eksisterende metro, men der sker også fornyelser. De nye stationer får et mere individuelt udtryk, end det kendes fra den eksisterende metros nærmest identiske stationer. Der vil være forskellige farver og materialer på stationerne.  

Se de nye stationer

Ny metro, nye rejsevaner

Langt flere får adgang til metro

Når Cityringen åbner, vil 85 procent af københavnerne få under 600 meter til en metro- eller togstation. Langt de fleste københavnere får derfor mindre end 10 minutters gang til en station.

Derfor forventes det, at den nye metrolinje vil ændre det trafikale rejsemønster i det centrale København. Færre vil benytte bus, og busnettet vil blive tilpasset metroen. Forventningen er, at flere vil rejse med metroen, så antallet af personrejser stiger. I 2019 forventes det, at 130 millioner passagerer vil rejse i den samlede metro.

Se passagertal for Cityringen

Metroen skaber udvikling
I hele byggeperioden er det Metroselskabets forventning at skabe 25.000 årsværk. Det svarer til 1200-1500 jobs direkte relateret til byggeriet og 2.500-3.000 jobs i afledt effekt hos underleverandører og i serviceerhverv om året.

Målet i anlægsperioden er, at 5-7 procent af de timelønsansatte på byggepladserne er lærlinge.

Metroen er også med til at udvikle byen. Jorden fra Cityringens stationer, tunneler og skakte fragtes fra byggepladserne og bliver placeret i Københavns nye bydel, Nordhavn.

En miljøvenlig metro

Miljøhensyn er indtænkt i hele processen

Byggeriet af Cityringen sker med størst muligt hensyn til miljøet og byggepladsernes naboer. Miljøvenlige løsninger er indtænkt i valget af materialer og anlægsmetoder. Til stationer og tunneler vælges ”grøn beton”, der blandt andet består af restprodukter. Vegetabilske og let biologisk nedbrydelige hydraulikolier og fedt vil blive brugt til udførelse af borearbejde.

Når Cityringen er færdigbygget, vil metrolinjen være med til at forbedre luftmiljøet i byen og bidrage til at mindske CO2-udslippet. Metroen er nemlig den mest miljøvenlige transportform i hovedstaden næst efter cyklen.

Når en person kører en kilometer med metroen, bliver der udledt 52 gram CO2 per personkilometer. Tilsvarende udledes der 225 gram CO2 per personkilometer i bil.

Læs mere om metrobyggeriet og miljøet