Miljø

Metroen er en miljøvenlig transportform, og Cityringen bliver også anlagt under hensyn til miljøet.

Metroselskabets vision er, at metroen skal være blandt de mest miljøvenlige metroer i verden. Metroen bliver løbende optimeret og gjort mere grøn. Der er således et stort fokus på at nedbringe strømforbruget og udnytte de forskellige ressourcer bedst muligt. Derfor er tunnelstationernes belysning udskiftet til lavenergipærer, temperaturen i togene sat ned, og vaskevandet bliver recirkuleret.

Mere grøn Metro
Når Cityringen åbner i 2019 vil hovedstaden få endnu mere miljøvenlig transport. Selve anlæggelsen af den nye metrolinje vil dog belaste miljøet, men Metroselskabet har fokus på at begrænse det mest muligt.

Læs om