Beredskab

Hvis en ulykke trods alle metroens sikkerhedsforanstaltninger skulle finde sted, udrulles et nøje planlagt beredskab.

Alarmcentralen, politi og brandvæsen i København og på Frederiksberg samt Hovedstadens Sygehusfællesskab indgår i metroens beredskab. En detaljeret beredskabsplan er udarbejdet i fællesskab og beskriver, hvordan alle typer ulykker skal håndteres. Det sikrer en hurtig redningsindsats for metroens passagerer.

Beredskabsplanen indeholder beskrivelser af:

  • Metroens opbygning og drift
  • Beredskabets sammensætning og ansvarsfordeling
  • Procedurer ved alarmering
  • Detaljerede procedurer, planer og beskrivelser, afhængigt af ulykkens karakter
  • Sammensætningen af udrykningshold ved forskellige typer uheld

1300 professionelle står klar
Alt mandskab, der kan blive involveret i metroens redningsarbejde, har en specialuddannelse, som sikrer, at de kender både metroen og beredskabsplanen. Beredskabsplan, mandskab og redningsmateriel testes jævnligt i fuldskala øvelser, så den bedste redningsindsats sikres. Det samlede beredskab omfatter cirka 1300 professionelle mænd og kvinder. 

Læs om