Tilbage

Stationer

Metroens stationer er præget af en enkelthed og stramhed i linjerne.

Stationerne er brugervenlige. De falder naturligt ind i omgivelserne og signalerer tydeligt Metro. Her kan du læse om de eksisterende metrostationer. Du kan også læse om de kommende stationer på Cityringen.

Højbanestationer
13 af Metroens 22 stationer er placeret over jorden. De består af en glas- og stålkonstruktion, der ligger mellem de to sporkonstruktioner. Stationerne er udformet som en let, næsten svævende konstruktion, der ikke dominerer landskabet.

Der er spor på begge sider af perronen. Et elektronisk overvågningssystem standser omgående toget, hvis der er fremmedlegemer på sporet.

Tunnelstationer
Metroens ni tunnelstationer ligger under jorden og syner fra gadeniveau ikke af meget. Området omkring nedgangen opleves mest som en åben plads i byrummet.

Men de karakteristiske pyramideformede ovenlysindtag er synlige, ligesom en fire meter høj elevator i glas og stål kan ses. 

Metroinformationssøjle
Ved trappenedgangen til de underjordiske stationer står en fem meter høj metrosøjle. Søjlen er synlig på lang afstand og signalerer, at der er en metrostation her.

På søjlens elektroniske display kan du læse driftsinformation og få overblik over stationerne på de to metrolinjer.

Trappenedgang
Fra gadeniveau fører to trapper ned til stationsrummet. Trapperne er indvendigt beklædt med grå granit på både trin og vægge. Visse tunnelstationer har en rund trappenedgang.

Rulletrapper og elevatorer
I forhallen findes der fire rulletrapper, to op fra perronen og to ned til perronen. Fra forhallen er der også adgang til elevatoren, der er forbeholdt gangbesværede eller passagerer med barnevogne eller cykler.

Lys på tunnelstationerne
Gennem glaspyramiderne, der kan ses på stationsforpladsen, ledes dagslyset ned i det underjordiske stationsrum.

Dagslyset forstærkes ved hjælp af reflektorer, og på solskinsdage spalter akrylprismer i pyramiderne lyset og sender lysstråler ned i stationsrummet. Er der ikke nok sollys, suppleres der med kunstlys.

Glasdøre på perron
En glasvæg afskærmer perronen fra sporene på tunnelstationerne, så der ikke er adgang til skinnerne. Når toget holder ved perronen, åbner døre i væggen samtidig med dørene i toget. Derfor er der ingen risiko for at falde ud på skinnerne.  

Ventilationshuse
Ventilation af den enkelte tunnelstation foregår via et 3,7 meter højt ventilationshus udført i glas og stål. Ligesom glaspyramiderne kan ventilationshuset også ses på stationsforpladsen.

Røgfri flugtvej
Glaspyramiderne kan hæves 60 centimeter, hvilket i tilfælde af brand vil sikre røgfrie flugtveje under jorden.

Cykelkælder
På Nørreport, Kongens Nytorv, Christianshavn, Amagerbro, Lergravsparken og Forum er der indrettet cykelkældre med adgang til stationens forhal.

Læs om

 

 

Kundeservice Forsiden