Nordhavnslinjen

I forbindelse med byggeriet af Cityringen bygger vi en metrolinje til hovedstadens nye bæredygtige bydel Nordhavn.

Nordhavn metrostation bliver en underjordisk station, forbundet med S-togsstationen via en gangtunnel.

Orientkaj metrostation er en overjordisk station på højbane. Højbanen står på søjler, som det også kendes fra de eksisterende overjordiske stationer, og det betyder at det er muligt at krydse under banen.

Hertil kommer at der er politisk enighed om at anlægge yderligere stationer i Nordhavn.

 

Orientkaj - København H
Nordhavnslinjen, M4, støder til Cityringen, så stoppet efter Nordhavn i sydgående retning er Østerport metrostation. Herfra fortsætter toget som en del af Cityringen til København H metrostation. Her vender toget og kører tilbage til Orientkaj.

Åbner i begyndelsen af 2020
Den nye metrolinje skal sikre, at der er effektiv kollektiv transport til de mange mennesker, som forventes at bosætte sig i det nye Nordhavnen. Nordhavnslinjen forventes at åbne i starten af 2020. Nordhavn og Orientkaj metrostationer får tilsammen omkring 11.000 passagerer i døgnet på den tre kilometer lange linje.

 

Pris: 2,9 milliarder kroner
Nordhavnsmetroen koster cirka 2,9 milliarder kroner. 0,7 milliarder finansieres gennem et offentligt indskud, mens passagerindtægter, ejendomsbidrag og Offentlig Privat Partnerskab (OPP) kan finansiere de øvrige 75 procent.
 
Ved at etablere Nordhavnsmetroen i forlængelse af etableringen af Cityringen spares der omkring 300 millioner kroner, i forhold til hvad det ville koste at etablere metrolinjen på et senere tidspunkt. Det skyldes blandt andet, at der allerede er etableret en byggeplads i Sortedams Sø under arbejdet med Cityringen.

Partierne bag aftalen er den daværende regering: Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre, Socialistisk folkeparti samt partierne Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og De Konservative, og arbejdet med Nordhavnslinjen forventes at skabe omkring 4.000 jobs. Læs resuméet af Udredning om en afgrening til Nordhavn.