Tidslinje for Cityringen

I 2019 Er Cityringen klar til indvielse. Før den nye metrolinje kan åbne, er der gået en række år med forberedende arbejde, byggepladser og anlægsaktivitet både over og under jorden.

2002: Arbejdet med at planlægge den kommende metrolinje, Cityringen, begynder

2005: Forstudier af Cityringens anlæggelse færdiggøres

2005: Staten, Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune beslutter at anlægge Cityringen

2007: Undersøgelser af undergrunden

2007: Lov om Cityringen vedtages i Folketinget

2007: Metroselskabet bliver stiftet. Ørestadsselskabet, der var bygherre på den eksisterende metro, bliver nedlagt ved lov

2008: Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune udarbejder kommuneplantillæg med en redegørelse af Cityringens effekt på miljøet, en såkaldt VVM-redegørelse. I den forbindelse bliver der afholdt borgerhøringer

2009: Projektet for Cityringen godkendes af Transportministeren, og anlægsarbejdet kan gå i gang

2009: Arbejdet med at omlægge forsyningsledninger og rør begynder, så der bliver plads til de underjordiske stationer. Samtidig begynder de arkæologiske udgravninger

2009: Byggeriet af Cityringen sendes i udbud

2011: Der bliver underskrevet kontrakt med de italienske selskaber, Copenhagen Metro Team, der skal bygge Cityringen, og Ansaldo STS, der skal levere togene

2011: Etablering af byggepladser begynder

2011: Stationerne bliver bygget indtil 2017

2013: Tunnelboringen starter og fortsætter indtil vinteren 2016/2017

2016: Stationsforpladser bliver anlagt indtil 2018

2017: Cityringen testes

2019: Cityringen åbner i juli 2019