Finansiering af metrobyggeriet

Metrobyggeriet finansieres som en del af selskabets samlede økonomi, dels med indtægter fra den eksisterende metro og dels ved optagelse af lån, der skal tilbagebetales med driftsindtægterne, når de nye metrolinjer åbner.

Cityringen forventes at komme til at koste i alt 23,1 mia. kr. (2010-priser, svarende til 24,6 mia. i 2017-priser), mens Nordhavnslinjen forventes at koste 2,9 mia. kr. og Sydhavnslinjen forventes at koste 9,1 mia. kr.

 

Cityringens drift finansierer halvdelen
Når selskabet er gældfrit, vil driften af Cityringen således have finansieret cirka halvdelen af de samlede investeringer, mens den anden halvdel er finansieret dels fra driften af den eksisterende metro, dels fra ejernes kontante indskud ved stiftelsen.

Den eksisterende metro har hvert år siden 2007 leveret et driftsoverskud uden offentlige tilskud.

Ejerforhold og indskud
Metroselskabet blev stiftet i 2007 af staten, Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune. Parterne indskød ved stiftelsen samlede værdier for 9,6 mia. kr. i form af dels den eksisterende metro, dels kontante indskud fra ejerne. Indskuddene fordeltes med 4 mia. kr. fra staten, 4,8 mia. kr. fra Københavns Kommune og 0,8 mia. kr. fra Frederiksberg Kommune.