Har du spørgsmål til byggeriet?

Du kan kontakte os på alle tider af døgnet.

Har du spørgsmål, ris eller ros kan du kontakte os på nabo@m.dk

Du kan også ringe på vores døgnbemandede telefon, 72 30 20 20.

Vores klagebehandling
Metroselskabet håndterer alle typer af klager i forbindelse med anlæggelsen af Cityringen. Nogle klager behandles enten på byggepladsen eller af Metroselskabet, mens andre kræver, at vi inddrager relevante myndigheder. Oplever du for eksempel støj- eller støvgener, vil vi kontakte entreprenøren for at forsøge at få afhjulpet problemet. Handler din klage derimod om parkering og trafik, vil din klage blive sendt videre til Københavns og Frederiksberg kommuner. 

Ønsker du at klage over den eksisterende metro, skal du kontakte kundeservice.

Pressehenvendelse
Har du som journalist spørgsmål om metrobyggeriet, er du velkommen til at kontakte kommunikationsafdelingen.