Cityringens tunneler

Vi lægger skinner i tunnelerne

Vi er i øjeblikket i gang med at lægge skinner på tunnelstrækningen mellem Skjolds Plads og Vibenshus Runddel samt mellem Rådhuspladsen og Gammel Strand. Tidligere i år blev vi færdige med at lægge de permanente skinner i tunnelerne mellem Otto Busses Vej og Nørrebroparken.

I 2018 går vi i gang med at lægge skinner i Nordhavnstunnelerne.

Se film fra afskeden med tunnelboremaskinen Alice
Se film fra afslutningen på tunnelboringen

Stationerne

Vi indretter stationspladserne

Flere og flere byggepladser går over til den sidste fase af metrobyggeriet, hvor vi indretter stationspladserne. Her anlægger vi det nye byrum ved stationerne, hvor vi lægger asfalt og fliser, planter træer og opsætter bænke og cykelstativer.

Se de nye metrostationer over og under jorden

Lovgivning og kompensation

Folketinget vedtog en ny lov om Cityringen, der trådte i kraft den 1. juli 2014. Det betød samtidig nye regler for kompensation og støj. 

Kompensation
Flere naboer har oplevet, og oplever lige nu, store gener som følge af metrobyggeriet, herunder gener på grund af aften- og natarbejde. De naboer, der er udsat for aften- og natarbejde over et vist støjniveau, er som følge af Ekspropriationskommissionens principbeslutning blevet tilbudt erstatning. Der udbetales fra 1.000 og op til 20.000 kroner skattefrit om måneden til den enkelte husstand.

Læs mere om erstatninger og den nye lov om Cityringen

Metro til Nordhavn

Vi er i gang med at bygge en metrostrækning med to stationer i den nye bæredygtige bydel Nordhavn i forlængelse med byggeriet af Cityringen. Endestationen - Orientkaj - er pt. den eneste metrostation over jorden, som vi er i gang med at bygge. Nordhavnslinjen står klar til brug i starten af 2020. 


Læs mere om metrolinjen til Nordhavn

Metro til Sydhavn

I 2018 går vi i gang med at bygge fem nye metrostationer i Sydhavn. Den nye Sydhavnslinje vil gå fra Havneholmen og ned til Ny Ellebjerg, og alle stationerne vil ligge under jorden. Den nye Sydhavnslinje vil blive koblet sammen med Nordhavnslinjen, så man i fremtiden kan tage et metrotog fra Ny Ellebjerg og helt op til Orientkaj.

Læs mere om metrolinjen til Sydhavn