Støjende arbejde

Metroen gennemfører jævnligt sporarbejde i aften- og nattetimerne. Det gør vi, for at metroen skal være sikker og stabil at køre med.

Det foregår i aften- og nattetimerne, hvor det generer metroens passagerer mindst muligt. Vi bestræber os på at udføre arbejdet med færrest muligt støjgener for vore naboer, men støj kan desværre forekomme. 

Metroen gennemfører sporarbejde i aften- og nattetimerne

Arbejdet gøres jævnligt for at metroen skal være sikker at køre med og for at den kører stabilt. 
 
Aktuelt reparerer vi skinner og sporskifter, samt beskærer bevoksning.
 
Det foregår i aften- og nattetimerne, hvor det generer metroens passagerer mindst muligt. 
Vi bestræber os på at udføre arbejdet med færrest mulige støjgener for vore naboer, men vil gerne informere om, at det kan forekomme. 
Metroen beklager eventuelle gener, arbejdet vil medføre.
 
Dagene og området, det foregår, kan ses i skemaet herunder:

Strækningen

Periode

Tidsrum

Øresundsvej - Lergravsparken

07.05.2017 - 12.05.2017

22:00-05:00