Blinde eller svagtseende

I metroen er der taget særlige hensyn til blinde og svagtseende passagerer.

På stationen

  • Ensartet gulvbelægning med “ledeskinner”
  • Elevator fra gadeniveau til perron
  • Uregelmæssigheder annonceres over højtaleranlæg
  • Perrondøre på tunnelstationer

I toget

  • Trinløs indstigning i toget
  • Tydeligt lydsignal ved dørlukning
  • Klemsikring i dørkanter
  • Annoncering af stationsnavnene over højtaleranlæg 

Læs om tryg rejse