DIN SIKKERHED ER VIGTIG FOR OS!

Din sikkerhed er vigtig for os. Derfor vil vi gerne informere dig om vores politik for beskyttelse af personlige oplysninger. Her kan du læse om, hvordan vi behandler de personlige oplysninger, du måtte have givet til os. Du kan læse vores Politik om beskyttelse af personlige oplysninger her​

Du kan læse vores Politik om beskyttelse af personlige oplysninger her​ LUK

Støjkort

Støjkort over metrobyggeriets byggepladser

Retten til kompensation, genhusning eller overtagelse fastlægges på baggrund af det tilladte støjniveau for aften- og natarbejde på Cityringens byggepladser, målt på ejendommens facade.
 
Det tilladte støjniveau fremgår af støjudbredelseskort, der udarbejdes af uafhængige akkrediterede støjfirmaer på foranledning af Metroselskabet I/S i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledninger om måling og beregning af ekstern støj fra virksomheder.
 
Støjudbredelseskortene viser det maksimale støjniveau, som byggepladsernes omkringliggende boliger, målt ved boligens facade, udsættes for i hver anlægsfase ved henholdsvis aften- og natarbejde i henhold til det tilladte støjniveau for byggepladserne.

Har du ret til erstatning, genhusning eller overtagelse af din lejlighed, kontakter vi dig direkte pr. brev.

Se støjkort for:

Reviderede støjkort for: