DIN SIKKERHED ER VIGTIG FOR OS!

Din sikkerhed er vigtig for os. Derfor vil vi gerne informere dig om vores politik for beskyttelse af personlige oplysninger. Her kan du læse om, hvordan vi behandler de personlige oplysninger, du måtte have givet til os. Du kan læse vores Politik om beskyttelse af personlige oplysninger her​

Du kan læse vores Politik om beskyttelse af personlige oplysninger her​ LUK

Til sommer åbner metrolinjen Cityringen

Cityringen vil med sin 15,5 kilometer lange underjordiske tunneler forbinde København H, Indre By, Østerbro, Nørrebro, Vesterbro og Frederiksberg. Den nye metrolinje får 17 underjordiske stationer, og på to af stationerne, Frederiksberg og Kongens Nytorv, kan du skifte til de eksisterende metrolinjer.

Hurtigt gennem byen
Metroen vil ligesom den eksisterende metro have hyppige afgange og køre uden en egentlig køreplan. Gennemsnitsfarten vil være 40 kilometer i timen inklusiv stop på stationerne. Det vil tage 24 minutter at køre hele Cityringen rundt, og da metrotogene kører i begge retninger, vil den tidsmæssigt længste tur mellem Københavns H og Skjolds Plads tage 12 minutter. 

I begyndelsen af 2020 bliver Cityringen suppleret af Nordhavnslinjen, og i midten af 2024 åbner Sydhavnslinjen.


Se, hvor langt byggeriet er nået

Største anlægsprojekt i 400 år

Cityringen koster 24,8 milliarder kroner. Det er mange penge, men anlæggelsen af Cityringen er faktisk det største anlægsprojekt i Hovedstaden, siden Christian d. 4. anlagde Christianshavn i 1600-tallet.

Med Cityringen får Hovedstaden 17 nye byrum, når stationsforpladserne bliver en del af byens forskellige kvarterer. Byrummene vil variere i deres udformning, så de afspejler lokalområdet. 

Sådan bygger vi en metrolinje

Nye stationer - ny arkitektur
Den nye metro bliver anlagt efter de samme principper som den eksisterende metro, men der sker også fornyelser. De nye stationer får et mere individuelt udtryk med forskellige farver og materialer på stationerne.  

Se de nye stationer

Langt flere får adgang til metro

Når Cityringen åbner, vil 85 procent af københavnerne i brokvartererne få under 600 meter til en metro- eller togstation. Langt de fleste københavnere får derfor mindre end 10 minutters gang til en station, og det vil sandsynligvis ændre det trafikale rejsemønster i det centrale København. Færre vil benytte bus, og busnettet vil blive tilpasset metroen. I 2025 forventes det, at 174 millioner passagerer vil rejse i den samlede metro.

Se passagertal for de nye metrolinjer

Metroen skaber udvikling
I hele byggeperioden er det Metroselskabets forventning at skabe 25.000 årsværk. Det svarer til 1200-1500 jobs direkte relateret til byggeriet og 2.500-3.000 jobs i afledt effekt hos underleverandører og i serviceerhverv om året.

Målet i anlægsperioden er, at 5-7 procent af de timelønsansatte på byggepladserne er lærlinge.

Metroen er også med til at udvikle byen. Jorden fra Cityringens stationer, tunneler og skakte blev fragtet fra byggepladserne og placeret i Københavns nye bydel, Nordhavn.

En miljøvenlig metro

Byggeriet af Cityringen sker med størst muligt hensyn til miljøet og byggepladsernes naboer. Miljøvenlige løsninger er indtænkt i valget af materialer og anlægsmetoder. Til stationer og tunneler vælges ”grøn beton”, der blandt andet består af restprodukter. Vegetabilske og let biologisk nedbrydelige hydraulikolier og fedt vil blive brugt til udførelse af borearbejde.

Når Cityringen er færdigbygget, vil metrolinjen være med til at forbedre luftmiljøet i byen og bidrage til at mindske CO2-udslippet. Metroen er nemlig en meget miljøvenlig transportform.

Læs mere om metrobyggeriet og miljøet