DIN SIKKERHED ER VIGTIG FOR OS!

Din sikkerhed er vigtig for os. Derfor vil vi gerne informere dig om vores politik for beskyttelse af personlige oplysninger. Her kan du læse om, hvordan vi behandler de personlige oplysninger, du måtte have givet til os. Du kan læse vores Politik om beskyttelse af personlige oplysninger her​

Du kan læse vores Politik om beskyttelse af personlige oplysninger her​ LUK

Ankenævn for Bus, Tog og Metro

Utilfreds med en afgørelse fra Metro Kundeservice? Så husk, at metroen er tilsluttet ankenævn for offentlig transport.

Metroen er tilsluttet Ankenævnet for Bus, Tog og Metro, der er et uafhængigt nævn med en dommer som formand. Ankenævnet er etableret af parterne i bus-, tog- og Metrosamarbejdet samt Forbrugerrådet.

Nævnet behandler klager fra kunder over afgørelser, som et trafikselskab har truffet om et økonomisk mellemværende med kunden. Hvis du vil klage over en sådan afgørelse, som metroen har truffet vedrørende dig, kan du klage til ankenævnet.

Ret først skriftlige henvendelse til Metro Kundeservice

Før du kan klage til Ankenævnet, skal du have haft rettet skriftlig henvendelse til Metro Kundeservice, som skal behandle din klage.
Benyt formularen her

Du kan også skrive til:

Metro Kundeservice
Metrovej 3
2300 København S

Efterfølgende kan du klage til Ankenævnet
Ønsker du efterfølgende at klage over eller anke en afgørelse fra Metro Kundeservice, så skal klagen indgives på ankenævnets klageskema.

Ankenævnet for Bus, Tog og Metro
Vesterbrogade 149
1620 København V
Telefon: 88 88 82 16
- telefontid onsdag-fredag 9:30-11:30.
Web: www.abtm.dk