DIN SIKKERHED ER VIGTIG FOR OS!

Din sikkerhed er vigtig for os. Derfor vil vi gerne informere dig om vores politik for beskyttelse af personlige oplysninger. Her kan du læse om, hvordan vi behandler de personlige oplysninger, du måtte have givet til os. Du kan læse vores Politik om beskyttelse af personlige oplysninger her​

Du kan læse vores Politik om beskyttelse af personlige oplysninger her​ LUK

Metroselskabets miljøstrategi

Der er blevet udarbejdet en række miljøstrategier for anlæggelsen af Cityringen.

Cityringen er et stort anlægsbyggeri. Der er udarbejdet en række miljøstrategier for at sikre, at miljøbelastningen ved anlægget bliver mindst mulig. Strategierne tager også hensyn til naboer og byens borgere.

Miljøstrategierne fastlægger eller peger på tiltag, der gør det muligt at bygge Cityringen uden permanente miljøgener og med begrænsede midlertidige gener.

Strategiarbejdet er en udløber af VVM-redegørelsen og er udført i et samarbejde mellem Metroselskabet og Københavns og Frederiksberg kommuner. Analysearbejdet er blandt andet mundet ud i konkrete forslag til anlægsarbejdet eksempelvis til anlægsmetoder og indretning af arbejdspladser.

Hensynet til naboer og andre direkte berørte har været i centrum i strategiarbejdet. Ud over fokus på tekniske løsninger har det været en prioritet at få udarbejdet retningslinjer for, hvordan hensynet til naboer kan tilgodeses.

Læs om de seks indsatsområder

 

 

 

 

 

 

 

 

Læs mere i Metroselskabets uddrag af miljøstrategier