DIN SIKKERHED ER VIGTIG FOR OS!

Din sikkerhed er vigtig for os. Derfor vil vi gerne informere dig om vores politik for beskyttelse af personlige oplysninger. Her kan du læse om, hvordan vi behandler de personlige oplysninger, du måtte have givet til os. Du kan læse vores Politik om beskyttelse af personlige oplysninger her​

Du kan læse vores Politik om beskyttelse af personlige oplysninger her​ LUK

Brandsikring

Brandsikkerheden i metroen er høj. Der er blandt andet valgt brandsikret materiale til tog og stationer.

Sikkerhed har høj prioritet i metroen. Derfor er der i selve designet og udformningen af stationer og tog indtænkt sikkerhedselementer, som skal gøre din rejse sikker og tryg. Metroens brandsikring rummer både tiltag, der skal forhindre en brandulykke, og som i værste fald sikrer de bedst mulige forhold, hvis ulykken skulle ske.

Brandsikre materialer
Både tog og stationer er bygget af brandsikrede materialer og materialer, der kun udvikler minimal og ugiftig røg, hvis de bliver antændt. Togets sæder er således ikke brandbare.

Videoovervågning og brandalarmer
Alle stationer er udstyret med stationære og fleksible videokameraer, som dækker hele stationen, og som kan styres efter behov. Metroen er også forsynet med automatiske brandalarmer.

Brandslukkere
I toget er der en brandslukker i hver vogn. Metroens brandslukkere er forsynet med en føler, der alarmerer metroens kontrolrum, hvis de bliver fjernet. I kontrolrummet kan personalet straks se, hvor brandslukkeren er fjernet og derved sørge for en hurtig indsats. 

Ventilation
På metroens stationer og i tunneller er ventilationssystemet programmeret til at styre røgventilationen, hvilket sikrer, at røgen ikke bliver en risiko for dig som passager eller påvirker evakuerings- og redningsindsatsen negativt.

Flugtveje
Udgangene i tunnellerne er placeret, så der er maksimalt er 300 meter til nærmeste udgang. 

Nødfortorv
Tunnellerne er indrettet med nødfortorv, som metroens passagerer kan bruge, når de skal væk fra toget mod udgangen. Nødudgangsskilte vil hver 20. meter fortælle, i hvilken retning den nærmeste udgang er placeret.

Nødskakte
Mellem alle de underjordiske stationer er der bygget en nødskakt, som kan bruges til evakuering, hvis ulykken skulle ske. De mange skakte bevirker, at afstanden til et eventuelt ulykkested er kort. Skakterne er udformet, så passagerer kan komme op fra undergrunden, samtidig med at redningsarbejdere kan komme ned i tunnellen oppefra.

Læs om