DIN SIKKERHED ER VIGTIG FOR OS!

Din sikkerhed er vigtig for os. Derfor vil vi gerne informere dig om vores politik for beskyttelse af personlige oplysninger. Her kan du læse om, hvordan vi behandler de personlige oplysninger, du måtte have givet til os. Du kan læse vores Politik om beskyttelse af personlige oplysninger her​

Du kan læse vores Politik om beskyttelse af personlige oplysninger her​ LUK

Passagertal

Siden 2002 har metroen med undtagelse af 2012 oplevet en konstant stigning i passagertallet. Se udviklingen her.

 

64,7 mio. passagerer rejste med metroen i 2018
Igen i 2018 kørte et rekordstort antal passagerer med metroen. Hele 64,7 mio. blev det til over hele året, og det er en stigning på omkring 1,2 mio. passagerer i forhold til 2017 og dermed det højeste antal passagerer, metroen har haft, siden åbningen i 2002.  

Se passagertal per station

 

Antal passagerer i metroen

 

I mio.

2002

3,2

2003

20,4

2004

33,7

2005

36,0

2006

36,4

2007

39,7

2008

46,6

2009

49,8

2010

52,5

2011

54,3

2012

54,2

2013

55,4

2014

55,9

2015

57,2

2016

60,9

2017* 63,5
2018 64,7

 

Sådan tælles alle metropassagerer
Metroens automatiske tællesystem betyder, at alle passagerer tælles ved indgangen til metrostationerne. Infrarøde scannere opsat ved trapper og elevatorer kan genkende hoved/skulder-partiet på et menneske og skelne det fra andre objekter. Systemet er ikke præcist nok til at genkende specifikke mennesker, blot at der er tale om et menneske.

Læs om

 *I 2017 overgik Metroselskabet til et nyt tællesystem. Passagertallet for 2017 kan derfor ikke direkte sammenlignes med de foregående år.