DIN SIKKERHED ER VIGTIG FOR OS!

Din sikkerhed er vigtig for os. Derfor vil vi gerne informere dig om vores politik for beskyttelse af personlige oplysninger. Her kan du læse om, hvordan vi behandler de personlige oplysninger, du måtte have givet til os. Du kan læse vores Politik om beskyttelse af personlige oplysninger her​

Du kan læse vores Politik om beskyttelse af personlige oplysninger her​ LUK

Kompensation og den nye Cityringslov

Folketinget vedtog i 2014 ny lov om Cityringen. Loven fastlægger rammerne for metrobyggeriet under resten af anlægsperioden. Hvis du er berettiget til kompensation, modtager du brev fra Metroselskabet.

Loven danner rammerne for metrobyggeriet og indeholder blandt andet en ’nabopakke’, som har forbedret naboernes mulighed for at få kompensation og genhusning. Med den nye lov modtager ca. 4300 naboer kompensation, mens metrobyggeriet står på.

Den nye lov betyder også, at der er kommet faste rammer for resten af anlægsperioden, så naboerne bedre kan få et overblik over, hvordan anlægsarbejdet vil forløbe de kommende år. Rammerne er fastlagt i byggepladsbekendtgørelsen, som omfatter både Cityringen, Nordhavnsmetroen og Sydhavnsmetroen.

Erstatning

Får jeg erstatning?
Har du som nabo ret til erstatning, genhusning eller overtagelse af din lejlighed, kontakter vi dig direkte pr. brev. Erstatningen beregnes på baggrund af de støjkort, der er lavet for hver enkel byggeplads. Du kan se støjniveauerne for de enkelte byggepladser i bekendtgørelse om forurening og gener. Du får også brev fra os, hvis du bliver tilbudt at benytte vores aflastningsordning, der består af hotelværelser, som kan benyttes i tidsrummet 7.00–22.00 på hverdage.

Vil du gerne vide mere om de nye regler for erstatning, genhusning og overtagelse af lejlighed, kan du læse mere under Metroselskabets vejledning om erstatning, bekendtgørelse om kompensation, genhusning og overtagelse samt Nabopakkebekendtgørelsen.

Baggrundsmateriale

Hvor kan jeg læse mere om baggrunden for loven?
Der er udarbejdet en supplerende VVM-redegørelse i forbindelse med den nye lov.


Hvor kan jeg læse mere om besigtigelse og ekspropriation i forbindelse med Cityringsprojektet?
Der er foretaget en lang række besigtigelser i forbindelse med anlæggelsen af Cityringen, og enkelte steder har det været nødvendigt at ekspropriere boliger og erhverv.