DIN SIKKERHED ER VIGTIG FOR OS!

Din sikkerhed er vigtig for os. Derfor vil vi gerne informere dig om vores politik for beskyttelse af personlige oplysninger. Her kan du læse om, hvordan vi behandler de personlige oplysninger, du måtte have givet til os. Du kan læse vores Politik om beskyttelse af personlige oplysninger her​

Du kan læse vores Politik om beskyttelse af personlige oplysninger her​ LUK

Trafik

Vi kører jord og materialer til og fra byggepladserne. Lastbilkørslerne i forbindelse med Cityringen toppede i 2013-2014. 

Der skal køres 3 millioner tons jord væk fra byggepladserne i forbindelse med byggeriet af Cityringen. Jorden stammer fra udgravningerne af stationerne og fra de 15 kilometer lange tunneler. Jorden placeres i hovedstadens nye, bæredygtige bydel, Nordhavn. Udover kørslen med jord skal der også transporteres beton og andre materialer til og fra byggepladserne.

500 lastbiler om dagen 
I årene med de fleste jordtransporter, 2013 og 2014, kørte der i gennemsnit omkring 500 lastbiler til og fra byggepladserne. På en almindelig dag kører der i forvejen cirka 18.000 lastbiler, busser og anden tung trafik gennem København.

 

Det gør vi for at begrænse generne

  • Sammen med politi og de to kommuner har vi ændret 375 lyssignaler, så lastbilerne generer trafikken mindst muligt.
  • Inden lastbilerne kører ud fra byggepladserne, bliver dækkene vasket for jord. Det reducerer støv og mudder på vejen.
  • Kommunerne har anbefalet ruter, som lastbilerne benytter, når jorden køres til Nordhavn. Det er primært de store veje.
  • Få mere information om trafikken på www.trafikken.dk

Transporten svarer til tre dages trafik
Alle lastbiltransporter til og fra metrobyggeriet udleder i hele byggeperioden, hvad der svarer til luftforureningen fra tre dages trafik i Københavns Kommune. Lastbilerne lever op til miljøzonekravene i Københavns og Frederiksberg Kommune.

 

Mest trafik ved tunnelbyggepladserne
Ved Nørrebroparken, Øster Søgade og Otto Busses Vej/Vasbygade, de såkaldte tunnelbyggepladser, vil der være en væsentligt højere trafikintensitet end ved skaktbyggepladsen på Sønder Boulevard og byens øvrige stationsbyggepladser.

Trafikomlægninger
Mens metroen bliver anlagt, vil trafikken visse steder blive omlagt. Trafikomlægningerne varierer meget fra byggeplads til byggeplads. Når jord skal køres væk, vil der i kortere perioder være en høj trafikintensitet, ligesom transport af materialer og byggeudstyr til og fra byggepladserne vil skabe ekstra trafik.

Trafiksikkerhed
Vejmyndighederne og Metroselskabet udarbejder strategier for kørsel og fastlægger ruter for den tunge trafik. Fokus er miljø og trafiksikkerhed. I anlægsfasen håndterer entreprenørerne trafiksikkerheden ved byggepladserne og udarbejder ligeledes en strategi for at højne trafiksikkerheden for arbejdstrafikken.