DIN SIKKERHED ER VIGTIG FOR OS!

Din sikkerhed er vigtig for os. Derfor vil vi gerne informere dig om vores politik for beskyttelse af personlige oplysninger. Her kan du læse om, hvordan vi behandler de personlige oplysninger, du måtte have givet til os. Du kan læse vores Politik om beskyttelse af personlige oplysninger her​

Du kan læse vores Politik om beskyttelse af personlige oplysninger her​ LUK

Tidslinje for Cityringen

I 2019 Er Cityringen klar til indvielse. Før den nye metrolinje kan åbne, er der gået en række år med forberedende arbejde, byggepladser og anlægsaktivitet både over og under jorden.

2002: Arbejdet med at planlægge den kommende metrolinje, Cityringen, begynder

2005: Forstudier af Cityringens anlæggelse færdiggøres

2005: Staten, Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune beslutter at anlægge Cityringen

2007: Undersøgelser af undergrunden

2007: Lov om Cityringen vedtages i Folketinget

2007: Metroselskabet bliver stiftet. Ørestadsselskabet, der var bygherre på den eksisterende metro, bliver nedlagt ved lov

2008: Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune udarbejder kommuneplantillæg med en redegørelse af Cityringens effekt på miljøet, en såkaldt VVM-redegørelse. I den forbindelse bliver der afholdt borgerhøringer

2009: Projektet for Cityringen godkendes af Transportministeren, og anlægsarbejdet kan gå i gang

2009: Arbejdet med at omlægge forsyningsledninger og rør begynder, så der bliver plads til de underjordiske stationer. Samtidig begynder de arkæologiske udgravninger

2009: Byggeriet af Cityringen sendes i udbud

2011: Der bliver underskrevet kontrakt med de italienske selskaber, Copenhagen Metro Team, der skal bygge Cityringen, og Ansaldo STS, der skal levere togene

2011: Etablering af byggepladser begynder

2011: Stationerne bliver bygget indtil 2017

2013: Tunnelboringen starter og fortsætter indtil vinteren 2016/2017

2016: Stationsforpladser bliver anlagt indtil 2018

2017: Cityringen testes

2019: Cityringen åbner i juli 2019