DIN SIKKERHED ER VIGTIG FOR OS!

Din sikkerhed er vigtig for os. Derfor vil vi gerne informere dig om vores politik for beskyttelse af personlige oplysninger. Her kan du læse om, hvordan vi behandler de personlige oplysninger, du måtte have givet til os. Du kan læse vores Politik om beskyttelse af personlige oplysninger her​

Du kan læse vores Politik om beskyttelse af personlige oplysninger her​ LUK

Sådan bygger vi metro

Tonstunge tunnelboremaskiner og tårnhøje kraner. 

Metrobyggeriet er hovedstadens største anlægsprojekt siden anlæggelsen af Christianshavn tilbage i 1600-tallet.

Anlæggelsen af en ny metrolinje er et omfattende projekt, som starter flere år før, at vi indretter byggepladserne. Inden anlægsarbejdet går i gang, flytter vi kilometervis el-, gas- og andre forsyningsledninger i de områder, hvor de kommende metrostationer skal ligge. Københavns Museum udfører også arkæologiske udgravninger, inden vi indretter selve byggepladsen og går i gang med at bygge stationer og bore tunneler.

 

Grundvandet bliver kontrolleret under hele anlægsperioden, så vi sikrer et stabilt grundvandsniveau, mens vi graver i undergrunden. Vi udfører reinfiltrationsboringer omkring hver byggeplads, så vi kan pumpe vandet væk fra byggepladsen, reinfiltrere vandet og føre det tilbage til jorden i nærområdet.

De store anlægsmaskiner kan udsende vibrationer. Vi opsætter derfor flere tusinde målepunkter på de nærmeste bygninger til metrobyggeriet. Målepunkterne overvåger bygningernes tilstand døgnet rundt og vil reagere med det samme, hvis der er risiko for, at en bygning tager skade.

Metroselskabet stiller en række krav om miljøhensyn til entreprenørerne under metrobyggeriet. De vigtigste krav omhandler udledning af CO2 og hensyn til grundvandet.


 

De nye metrostationer på CityringenNordhavnslinjen og Sydhavnslinjen bygger på samme princip som de nuværende stationer med store åbne stationsrum og let adgang fra gade til metroperron. Arkitekturen vil dog også være anderledes på en række punkter, hvor blandt andet væggenes farver og materialer vil være nye.

Metrotogene, der vil køre på de nye metrolinjer, er 5. generation af de metrotog, der blev tager i brug på den første metrolinje tilbage i 2002. Der er sket mange forbedringer af teknik, materialer og design siden da, som er indarbejdet i de nye metrotog. De nye tog får blandt andet bedre plads, højere topfart og hyppigere afgange end den eksisterende metro.