DIN SIKKERHED ER VIGTIG FOR OS!

Din sikkerhed er vigtig for os. Derfor vil vi gerne informere dig om vores politik for beskyttelse af personlige oplysninger. Her kan du læse om, hvordan vi behandler de personlige oplysninger, du måtte have givet til os. Du kan læse vores Politik om beskyttelse af personlige oplysninger her​

Du kan læse vores Politik om beskyttelse af personlige oplysninger her​ LUK

Vibrationer og bygninger

De store anlægsmaskiner udsender vibrationer, og derfor overvåges nærtliggende bygninger nøje.

Vibrationerne vil i få tilfælde være mærkbare, men de forventes ikke at medføre bygningsskader. Metroselskabet er meget opmærksom på at passe på omgivelserne og gør meget for at undgå unødig påvirkning af miljø og bygninger.


Overvågning af bygninger

Der er sat en omfattende overvågning op for at hindre skader. Bygninger nær metrobyggeriet bliver overvåget hver 4. time døgnet rundt. Til det formål er der sat målepunkter op, så selv ganske små bevægelser i bygningerne registreres.
Hvis overvågningssystemet konstaterer, at der er risiko for, at der vil ske en skade på en bygning, indstilles arbejdet. Arbejdet genoptages først, når det vurderes, at det er sikkert at fortsætte. Skulle der opstå en skade på en bygning, vil den efterfølgende blive udbedret.

Færrest mulige vibrationer
Det er vanskeligt at etablere afværgende foranstaltninger, når det kommer til vibrationer. Men anlægsarbejdet kan optimeres i form af vibrationsskånsomme metoder de steder, det er muligt. Arbejdspladsen kan også indrettes, så transportveje, maskiner og blandeanlæg er placeret så langt væk fra byggepladsens naboer som muligt.

Revneregistrering
Forud for større anlægsarbejde – typisk før arbejdet med de afstivende vægge begyndes – foretager Metroselskabet revneregistrering af bygninger og lejligheder. Der registreres på bygninger i stationsnære områder samt på udvalgte bygninger langs de kommende tunnelstrækninger. Der foretages ikke revneregistrering i alle lejligheder i de stationsnære områder, men kun i et repræsentativt udsnit af en ejendoms lejligheder.
Registreringsmaterialet består af fotodokumentation af revner samt beskrivelse af deres størrelse og placering.

Udlevering af materiale
Er du ejer eller administrator af en ejendom, der har fået opsat måleinstrumenter, kan du få udleveret vibrationsmålingerne ved henvendelse til Metroselskabet.

Ejere eller lejere af lejligheder, hvor der er foretaget revneregistrering, kan ved henvendelse til Metroselskabet få udleveret materialet. Er du administrator af en ejendom, kan du også få udleveret det samlede materiale for din ejendom. Det kræver blot, at du har underskrifter fra ejerne/lejerne af de lejligheder, hvor der er foretaget registreringer.

Spørgsmål fra naboer

Metroselskabet får løbende henvendelser fra naboer og borgere, som er interesserede i at vide, hvad der gøres for at forebygge bygningsskader. Der er også mange, der spørger til de målinger, registreringer, mm., som Metroselskabet og entreprenøren laver, og hvordan naboer og ejendomsejere får adgang til de data.

Nedenfor kan du læse mere om: 

Finder du ikke den information, du søger, er du altid velkommen til at kontakte Metroselskabet.

Kontakt:
Mail: nabo@m.dk
Telefon: 7230 2020

 

Kontakt

Kontakt os hvis du har spørgsmål eller oplever gener ved byggeriet. Du kan få fat i os døgnet rundt.
Telefon: 72 30 20 20
E-mail: metrobyggeri@m.dk