DIN SIKKERHED ER VIGTIG FOR OS!

Din sikkerhed er vigtig for os. Derfor vil vi gerne informere dig om vores politik for beskyttelse af personlige oplysninger. Her kan du læse om, hvordan vi behandler de personlige oplysninger, du måtte have givet til os. Du kan læse vores Politik om beskyttelse af personlige oplysninger her​

Du kan læse vores Politik om beskyttelse af personlige oplysninger her​ LUK

Metroselskabet

Erfaring, præcision og vedholdenhed

Metroselskabet er et transport-, udviklings- og anlægsselskab.
Vi har det overordnede ansvar for driften af Københavns Metro med over 60 millioner passagerer om året, og vi udvider metronettet med Cityringen samt en metrolinje til Nordhavn og Sydhavn.

96 procent af kunderne siger, at de er godt tilfredse med deres rejser i metroen, der kører 24 timer i døgnet. Det er unikt, og vi arbejder for hele tiden at følge op og sikre, at vi fortsat kan holde et højt niveau. 

Vores metrobyggerier er internationale mega-projekter, der kræver stor erfaring, præcision og vedholdenhed. Fra de store linjer bliver tegnet på et kort til detaljerede analyser og vedtagelsen af en anlægslov. Fra dialogen med omgivelserne til styringen af over 20 store byggepladser med mere end 1.500 medarbejdere. Fra tilpasningen til et internationalt arbejdsmarked under forandring og til færdiggørelsen af hele byggeriet, hvor vi borer 42 kilometer tunnel under byen og bygger 24 moderne stationer.

Virksomhedsledelse og samfundsansvar

Respekt for omgivelserne

Metroselskabet er et interessentskab med en bestyrelse bestående af medlemmer, der udpeges for en periode på fire år. Den daglige ledelse af selskabet forestås af selskabets direktion, supporteret af en direktørgruppe. Metroselskabet arbejder systematisk med god selskabsledelse og følger en række anbefalinger, som er udviklet af Komitéen for god selskabsledelse under Erhvervs- og Vækstministeriet. 
 
Metroselskabet bygger og driver moderne kollektiv infrastruktur i bynære områder med respekt for naboer, miljø og byen. Det er en vigtig samfundsmæssig opgave, som vi ønsker at løse på en ansvarlig måde. Det betyder, at vi tager et socialt, etisk og miljømæssigt ansvar for vores medarbejdere, samarbejdspartnere, interessenter og omverden i øvrigt. 
 

Job og karriere

Vær med til at udvikle hovedstaden

Se ledige job i Metroselskabet og Hovedstadens Letbane

Vi er karakteriseret ved ambitiøse, visionære og energiske medarbejdere, som konstant arbejder for at holde metroen kørende 24 timer i døgnet og løse de mange og komplekse udfordringer, der følger med store anlægsprojekter.

Som medarbejder i Metroselskabet arbejder du også for selskabet Hovedstadens Letbane, der er bygherre for letbanen mellem Lyngby og Ishøj. Tilsammen bygger vi flere end 50 metro- og letbanestationer, der åbner i årene 2019-2024.

Mød medarbejderne

Vi binder byen sammen

Vi er ca. 300 ansatte og repræsenterer en bred kam af faggrupper. Fx ingeniører, arkitekter og trafikplanlæggere. Med de nye metrolinjer og letbanen er vi med til at udvikle hovedstadsområdet, hvor der flytter 1.000 nye borgere til hver måned. Det stiller krav til vores infrastruktur og til at tænke fremsynet.

Du har stor indflydelse og mulighed for en bred kontaktflade til en mangfoldig gruppe af mennesker, der ofte er særligt specialiserede og højt kvalificerede inden for deres område. Udover kollegerne i Metroselskabet og Hovedstadens Letbane, arbejder vi til daglig tæt sammen med blandt andre vores driftsoperatør, anlægsentreprenører, togleverandør og ca. 500 rådgivere.

Mød Metroselskabets medarbejdere

Metroselskabet og Hovedstadens Letbane

To selskaber - en organisation

Metroselskabet deler organisation med selskabet Hovedstadens Letbane. Metroselskabet er ejet af Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune og Staten ved transport-, bygnings- og boligministeren. Hovedstadens Letbane er ejet af 11 omegnskommuner og Region Hovedstaden.

Metroselskabet blev stiftet i 2007, mens Hovedstadens Letbane blev stiftet i 2014. 

Mere om os...

Læs om

Kontakt
Metroselskabet I/S
Metrovej 5
2300 København S
T: 3311 1700
E: m@m.dk