DIN SIKKERHED ER VIGTIG FOR OS!

Din sikkerhed er vigtig for os. Derfor vil vi gerne informere dig om vores politik for beskyttelse af personlige oplysninger. Her kan du læse om, hvordan vi behandler de personlige oplysninger, du måtte have givet til os. Du kan læse vores Politik om beskyttelse af personlige oplysninger her​

Du kan læse vores Politik om beskyttelse af personlige oplysninger her​ LUK

Samfundsansvar

Metroselskabet bygger og driver moderne kollektiv infrastruktur i bynære områder med respekt for naboer, miljø og byen. Det er en vigtig samfundsmæssig opgave, som vi ønsker at løse på en ansvarlig måde. Det betyder, at vi tager et socialt, etisk og miljømæssigt ansvar for vores medarbejdere, samarbejdspartnere, interessenter og omverden i øvrigt.

Charter for samfundsansvar i ejendoms-, bygge- og anlægsbranchen
I 2015 tilsluttede Metroselskabet sig Byggeriets samfundsansvar, der har udarbejdet Charter for samfundsansvar i ejendoms-, bygge- og anlægsbranchen i Danmark. Chartret opstiller principper for samfundsansvar og tager udgangspunkt i FN’s Global Compact. Chartret er målrettet bygge- og anlægsprojekter i Danmark. 
Læs mere om Byggeriets samfundsansvar

Læs mere om nogle af de områder, hvor vi gør en indsats for at leve op til vores samfundsansvar:

FN’s Global Compact
I forlængelse af Metroselskabets tilslutning til Charter for samfundsansvar arbejder selskabet på at tilslutte sig FN’s Global Compact, som er verdens største frivillige initiativ inden for CSR. FN’s Global Compact principper bygger på internationalt anerkendte konventioner inden for menneske- og arbejdstagerrettigheder, miljøbeskyttelse og bekæmpelse af korruption. Ved at tilslutte os Global Compact forpligter vi os til at gøre de ti principper til en del af vores forretningsaktiviteter og til årligt at rapportere til FN om status på indsatsen. 
Læs mere om Global Compacts ti principper

Retningslinjer for leverandører
For at sikre at Metroselskabets høje standarder for samfundsansvar bliver opretholdt i alle sammenhænge, har selskabet udarbejdet et sæt retningslinjer som implementeres som en del af samarbejdsgrundlaget i alle leverandørkontrakter (Code of Conduct). Retningslinjerne er baseret på FN’s ti principper fra Global Compact og skal danne grundlag for samarbejde og dialog med alle selskabets leverandører, så de også opretholder høje standarder for samfundsansvar hos dem selv, og vores underleverandører. 
Læs Metroselskabets retningslinjer til leverandører

Klausuler om løn- og arbejdsvilkår
Metroselskabet har besluttet at indføre ekstra klausuler i kommende kontrakter. Klausulerne skal motivere entreprenørerne til at leve op til kravene på arbejdsmiljøområdet, og hvad angår løn- og arbejdsvilkår. Klausulerne skal skabe større gennemsigtighed og styrke grundlaget for fair konkurrence.
Læs Metroselskabets klausuler om løn- og arbejdsvilkår